17 mei 2021

09:00 - 10:30

Basisprincipes Operational Excellence

Aan de hand van het Operational Excellence Framework legt Rob van Gorkom de logica achter de toepassing van OPEX methoden en technieken uit. Voor welk vraagstuk hanteer je welke methodieken voor onderzoek om de bronoorzaken van je business challenges te doorgronden? En welke technieken kun je gebruiken als tegenmaatregel om jouw vraagstuk op te lossen?

Het framework richt zich op de volgende vragen:

  • hoe bepaal je klantwaarde?
  • hoe vertaal je de strategie door in concrete activiteiten?
  • hoe verbeter je processen?
  • hoe krijg je de cultuurverandering gerealiseerd?
  • hoe kun je mensen laten blijven ontwikkelen?
  • en hoe kun je continu verbeteren inbedden in het DNA van de organisatie?

door Rob van Gorkom

 

11:00 - 15:00

Agile werken

Agile verovert op dit moment het bedrijfsleven. Het wordt veelvuldig toegepast in aanvulling op andere OPEX methodieken. Rini van Solingen werkt al jaren met Agile in o.a. softwareontwikkeling, maar heeft ook veel ervaring met het toepassen van Agile en Scrum in andere vraagstukken. Rini gaat uitgebreid in op hoe je Agile en Scrum kunt toepassen. Zo legt hij uit welke rollen er te spelen zijn in de praktijk. Tot slot behandelt hij zowel de valkuilen als de kansen van Agile en Scrum in jouw eigen praktijk.

door Rini van Solingen

 

15:30 - 17:00
  • Praktijkcase Miele Nederland

Miele is reeds vele jaren, met ruim 350 medewerkers en een omzet van circa 200 miljoen euro, marktleider op het gebied van onder andere (vaat-)wassen en stofzuigen. Binnen Miele heeft Verhoeven Lean geïntroduceerd als methode én filosofie om zowel medewerkerstevredenheid als bedrijfsresultaten te verbeteren.

door Stefan Verhoeven

 

20:00 - 21:30

Bespreken individuele casuïstiek van (mede)cursisten

18 mei 2021

09:00 - 12:00

Processimulatie - Operational Excellence toepassen in de praktijk

In een processimulatie leert u de verschillende methoden en technieken toepassen in de praktijk. Je leert aan de hand van observatietechnieken de verspillingen en bronoorzaken herkennen, en past methodieken als Value Stream Mapping toe. Tevens voer je verbetervoorstellen door. Op deze wijze ervaar je de kracht van de verschillende methodieken.

door Rob van Gorkom

13:00 - 14:30

Ontwikkelen van mensen – A3 coaching toepassen in de praktijk

De A3 methodiek is een veel gebruikte methode om onder meer Problemen, Verbeterinitiatieven en Strategieontwikkeling aan te vliegen en te documenteren. ‘It Takes Two to A3’: de Eigenaar van de A3 én de Sponsor/Opdrachtgever van de A3. Bij de behandeling van A3 ligt de nadruk veelal op de techniek van het schrijven van de A3 door de Eigenaar. In dit deel van het programma wordt de andere kant belicht, die van de Sponsor/Opdrachtgever; hoe A3 in te zetten bij de ontwikkeling van mens en organisatie. Na afloop ben je bekend met de 7 elementen van A3 denken en A3 coaching.

door René Aernoudts

15:00 - 16:30

Praktijkcase KLM door Verena Six

Verena Six vertelt aan de hand van haar persoonlijke ervaringen hoe zij manoeuvreert in een organisatie waarbij volle steun voor het Lean gedachtegoed niet altijd een gegeven is. Hoe ga je om met leiders die ver van de vloer afstaan? Hoe ga je om met gebrek aan commitment? Hoe borg je in die gevallen de procesverbeteringen die je met de medewerkers hebt uitgedacht?

door Verena Six

16:30 - 17:00

Samen bespreken we de learnings van dag een en twee onder begeleiding van Rob van Gorkom.

14 juni 2021

09:00 - 12:00

Supply Chain Collaboration

Supply Chain Collaboration (SCC) berust op het idee dat samenwerking tussen alle ketenpartijen leidt tot de beste resultaten voor zowel de eindgebruikers als alle samenwerkende ketenpartijen (winwin situatie). Deze gedachte vind je ook duidelijk terug in de uitgangspunten van de Lean filosofie.

In de presentatie wordt besproken waarom de veelbelovende theoretische begrippen van SCC niet automatisch leiden tot een succesvolle implementatie of goede praktijkvoorbeelden. Onderzoek naar de belangrijkste knelpunten voor een implementatie levert interessante resultaten en aanbevelingen op die worden gedeeld.

door Prof. dr. Frank Rozemeijer

13:00 - 15:00

Operational Excellence Cultuur (Operational Management & Strategy Deployment)

Onder een operational excellence cultuur verstaan we een manier van werken waarbinnen organisaties continu leren en verbeteren op ieder nivo in de organisatie. Van cruciaal belang hierbij is het leggen van een praktische én dynamische koppeling tussen enerzijds de strategie middels Strategy Deployment (of Hoshin Kanri) en anderzijds de aansturing van dagelijkse activiteiten binnen het Operational Management.

De methodiek wordt behandeld aan de hand van een ‘uit het leven’-gegrepen casus waarin lange termijn ambities in een dynamisch verbetersysteem vertaald worden naar dagelijkse activiteiten.

door Rob van Gorkom

15:30 - 17:00

Praktijkcase Philips

Duif is Directeur Continuous Improvement bij de Philips-divisie Image Guided Therapy en sinds twee jaar in functie. Hij is bijzonder positief over Lean: “Voor mij is het een van de beste methoden om mensen te laten samenwerken. Ik begrijp ook werkelijk niet waarom iemand ooit met ‘Lean and Mean’ op de proppen is gekomen, voor mij is Lean juist het tegenovergestelde van Mean. Het zorgt ervoor dat mensen respectvol naar elkaar toe zijn, geeft teams veel eigen verantwoordelijkheid en helpt bij het verbeteren van samenwerken tussen werknemers en afdelingen.”

door Wouter Duif

20:00 - 21:30

Bespreken individuele casuïstiek van (mede)cursisten.

15 juni 2021

09:00 - 12:00

Leiderschap en Operational Excellence

Jaap neemt ons mee in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Leiderschap en Operational Excellence. Hij behandelt vanuit zijn visie de rol van de leidinggevenden op verschillende niveaus, veel voorkomende valkuilen en praktische tips voor de deelnemers.

Jaap Schaveling

door Jaap Schaveling

 

13:00 - 14:30

Operational Excellence in de zorg

Kjeld heeft diverse projecten uitgevoerd op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Het speerpunt hierbij was de invoering van Lean thinking en Lean processen in de operatiekamers. Hij schreef diverse wetenschappelijke artikelen en boeken over Lean leiderschap vanuit zijn eigen ervaring als leidinggevende. Hij behandelt vanuit verschillende invalshoeken de rol als leidinggevende in Lean trajecten, en geeft praktische tips en te vermijden valkuilen.

door Kjeld Aij

15:00 - 16:30

Big Data in de supply chain: een praktijkcase Process Mining

Keizers is werkzaam bij Veco, een toeleverancier van precisie-onderdelen. Hij is er in geslaagd om van Veco een productiebedrijf te maken, dat op basis van data het interne logistieke proces drastisch heeft weten te verbeteren. Zo heeft hij met process mining de doorlooptijd weten te halveren. Joris Keizers laat zien hoe process mining in elkaar steekt en hoe het data inzichtelijk maakt. Hij geeft tips en handvaten hoe je process mining in jouw bedrijf kunt toepassen.

door Joris Keizers

16:30 - 17:00

Samen bespreken we de learnings van dag drie en vier onder begeleiding van Rob van Gorkom.

17:00 - 18:00

Uitreiking certificaat

Na afloop van deze masterclass ontvang je een deelnamecertificaat onder het genot van een drankje. Tot slot is er een fotomoment bij het kasteel.